bwthyn tegfryn
ystafelloedd
hafanenglishY BwthynStafelloeddYr ArdalPrisiau ac ArchebuCysylltu a ni
 

Yr ystafel fwyta

y gegin fodern
un o tair ystafelloedd gwely moethus
un o tair ystafelloedd gwely moethus
un o tair ystafelloedd gwely moethus
     
  Stafelloedd

Bwthyn moethus wedi ei adnewyddu ar ystad yng nghefn gwlad Ynys Môn. Edrychwch ar ein gwefan i gael mwy o wybodaeth a manylion cysylltu. Arferai'r bwthyn hardd yma fod yn rhan o ystad yn y gorffennol, ond yn 2007 codwyd estyniad newydd a chafodd ei adnewyddu drwyddo draw i safon uchel.

yr ystafell fyw

Mae'r cyntedd yn eich arwain i stafell fyw groesawgar sydd wedi'i dodrefnu i safon uchel iawn gyda pheintiadau a phrintiau a detholiad o lyfrau.

Yn ogystal â'r gwres dan y llawr, mae stof dân nwy draddodiadol ar gyfer misoedd oer y gaeaf fel y gallwch chi ymlacio'n braf ar ôl bod yn cerdded neu' n ymweld â'r ardal.

Mae'r gegin/stafell fwyta'n stafell eang ac ysgafn gyda llawr teils a gwres dan y llawr. Gallwch ddewis bwyta y tu mewn neu gallwch agor y drysau Ffrengig sy'n arwain o'r gegin i'r patio cysgodol, a bwyta allan. Mae cadeiriau a dodrefn patio ar gael.

Mae stafell gotiau/amlbwrpas ar wahân gyda digonedd o le i gadw pethau, a pheiriant golchi a sychwr dillad.

Stafell molchi eang a moethus yn cynnwys cawod, bath, toiled a basn molchi. Gwres dan y llawr, rheilen gynnes i ddal tyweli a 2 ddrych mawr.

Mae tair llofft yn Tegfryn, ac mae pob un ohonynt wedi'u haddurno'n chwaethus mewn steil arbennig gyda gwelâu o safon arbennig.

 

 
address footer

Bwthyn Tegfryn :: Parciau Home Farm. Marian-glas. Ynys Môn. LL73 8PH
ffôn: 01248 410614 ebost: info@tegfryn.com

 

Design & Hosted by WiSS Ltd
Copyright © 2012