bwthyn tegfryn
tariff
hafanenglishY BwthynStafelloeddYr ArdalPrisiau ac ArchebuCysylltu a ni
 
 

Archebu
Cysylltwch â ni drwy ebost neu ffonio
01248 410614 i ymholi neu archebu.

 

Beth maer pris yn ei gynnwys?
Mae Tegfryn yn fwthyn un llawr, moethus gyda chyfleusterau modern a lle i gysgu i 5.

Digonedd o le Barcio
Dim Ysmygu
Dim Anifeiliaid
Plant 10 oed +
Defnydd o'r Cwrt Tenis
Gardd Breifat
Barbeciw Nwy
Llyfrau a Gemau
Teledu LCD/Chwaraewr DVD
Micro-don
Peiriant Golchi Llestri
Peiriant Golchi a Sychu Dillad
Gwres Dan y Llawr
Dodrefn Derw Cymreig
Gwelâu o Safon
Rheilen Cynhesu Tyweli

 

 

     
  prisiau ac archebu

Prisiau 2015
Mae pris y bwthyn yn dibynnu ar y tymor ac yn cychwyn o £490 i £1010.
Mae ar gael o ddydd Sadwrn i ddydd Sadwrn.

Ar gyfer pob ymholiad archebu , cysylltwch Gwyliau Menai
Ffn: 01248430258
Ebost: info@menaiholidays.co.uk
Gwefan: www.menaihoidays.co.uk

Season Price
High £1010
Mid £620
Low £490

Gwyliau byr ar gael tuallan i'r amseroedd prysur a prysuraf
Noder: Mae yna pris ychwanegol o £35 pob wythnos yn y misoedd Gaeafol.

 
address footer

Bwthyn Tegfryn :: Parciau Home Farm. Marian-glas. Ynys Môn. LL73 8PH
ffôn: 01248 410614 ebost: info@tegfryn.com

 

Design & Hosted by WiSS Ltd
Copyright © 2012