bwthyn tegfryn
picture of the inside
hafanenglishY BwthynStafelloeddYr ArdalPrisiau ac ArchebuCysylltu a ni
 
Bwthyn Tegfryn
 

Cynnig arbennig y Gaeaf
Wedi blino ar fisoedd hir, tywyll y Gaeaf? Dewch i ymlacio ym mwthyn Tegfryn am ddim ond £405 yr wythnos. Holwch am y pryisiau arbennig sydd ar gael ar gyfer gwyliau byr.

     
 

croeso i fwthyn tegfryn

Bwthyn moethus wedi ei adnewyddu ar ystad yng nghefn gwlad Ynys Môn. Edrychwch ar ein gwefan i gael mwy o wybodaeth a manylion cysylltu.

ymlaciwch mewn un o dair ystafelloedd gwely moethus

 
Y gegin fawr moethus
 
drysau ffraneg yn agor dros y patio
 
golygfeydd dros y caeau tuagat y mor
 

Arferai'r bwthyn hardd yma fod yn rhan o ystad yn y gorffennol, ond yn 2007 codwyd estyniad newydd a chafodd ei adnewyddu drwyddo draw i safon uchel.

Mae'r tu mewn a'r golygfeydd ohono'n werth eu gweld.

Nosweithiau clyd o flaen y tân...

Mae'r tu mewn wedi'i ddodrefnu i safon uchel iawn - gyda stafell fyw gyfforddus a chroesawgar a chegin fawr, fodern. Mae tair stafell wely, stafell molchi foethus a thu allan mae patio braf a gardd fawr gyda golygfeydd dros y caeau i gyfeiriad y môr.
Dim ond pum munud o daith yw Traeth Lligwy, un o draethau harddaf Ynys Môn.

'Rydym yn cynnig
Lle i gysgu i 5 pobl
Dodrefn Derw Cymreig
Gwelâu o safon
Gwres dan y llawr
Tyweli moethus
Teledu LCD a chwaraewr DVD
Llyfrau a gemau
Gardd breifat a dodrefn gardd
Barbeciw nwy
Digonedd o le parcio
Dim ysmygu yn y bwthyn

 
address footer

Bwthyn Tegfryn :: Parciau Home Farm. Marian-glas. Ynys Môn. LL73 8PH
ffôn: 01248 410614 ebost: info@tegfryn.com

 

Design & Hosted by WiSS Ltd
Copyright © 2012