bwthyn tegfryn
location
hafanenglishY BwthynStafelloeddYr ArdalPrisiau ac ArchebuCysylltu a ni

 

Yr ardal
Mae'r bwthyn mewn lleoliad canolog i grwydro gweddill yr ynys a Gogledd Cymru. Dim ond taith o 30 munud yw Parc Cenedlaethol Eryri neu borthladd Caergybi lle gallwch chi groesi i Iwerddon am y dydd. Mae nifer o atyniadau eraill ar yr ynys, yn cynnwys y Sŵ Môr, Pili Palas a thref hanesyddol Biwmares a'i chastell, heb sôn am hanes a diwylliant Môn.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, ewch i
Ynys o Ddewis
www.ynysoddewis.com

Gwefannau defnyddiol eraill:

Oriel Tegfryn
Oriel gelf gyda pheintiadau olew a phrintiau gan arlunwyr lleol, yn cynnwys Kyffin Williams
www.orieltegfryn.com

Plas Tre-Ysgawen
Gwesty o safon a sba gyda'r gorau yng Ngogledd Cymru.
www.treysgawen-hall.co.uk

Gwyliau Cerdded Ynys Môn
Beth am gerdded ar hyd llwybrau arfordirol Ynys Môn? Mae llawlyfr hwylus wedi'i gyhoeddi sy'n disgrifio'r teithiau. www.angleseywalkingholidays.com

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cefndir hanesyddol a gwybodaeth i ymwelwyr am fwy na 300 o adeiladau a gerddi hanesyddol.
www.nationaltrust.org.uk

Bwrdd Twristiaeth Cymru
Gwefan swyddogol gwyliau yng Nghymru.
www.visitwales.co.uk

Parc Carafanau Home Farm
Wedi'i leoli mewn llecyn gwledig, tawel, heb fod ymhell o'r traeth. Yn addas i'r teulu i gyd.
www.homefarm-anglesey.co.uk

     
  yr ardal

Mae wedi'i leoli mewn llecyn tawel, braf gyda gardd fawr, gaeedig a golygfeydd gwych o'r wlad. Mae hefyd yn agos at nifer o draethau lleol a llwybrau arfordirol arbennig. Mae pentref Benllech 2 filltir i ffwrdd gyda siopau, banciau, meddygfa, fferyllfa ac ati.

golygfa tuagat y mor

Sut i gyrraedd
Yn dod o'r M6 cymerwch yr M56 a dilynwch yr arwyddion am Ogledd Cymru, dilynwch yr A55 nes dewch chi at Bont Britannia. Os ydych yn dod o'r de efallai bod yn well gennych ddilyn yr A5 drwy fynyddoedd Eryri i gyfeiriad y bont.

Ar ôl croesi Pont Britannia cymerwch yr ail droad ar y chwith, i gyfeiriad Benllech ac Amlwch, ar hyd yr A5025.

Dilynwch yr arwyddion am Benllech ac Amlwch. Ar ôl mynd tua 2 filltir drwy bentref Benllech, fe ddewch at gylchfan. Cadwch ar y chwith.

Yna mewn tua 300 llath ar ôl Eglwys Llanallgo (ar y chwith), trowch i'r chwith ac ewch i fynny'r ffordd gul. Mae Tegfryn ar y dde drwy'r giatiau duon.

Mae map ar y dde i'ch helpu i ddod o hyd i ni.

 
map
 
address footer

Bwthyn Tegfryn :: Parciau Home Farm. Marian-glas. Ynys Môn. LL73 8PH
ffôn: 01248 410614 ebost: info@tegfryn.com

 

Design & Hosted by WiSS Ltd
Copyright © 2012